Om mig

Mitt namn är Amir Sariaslan och jag arbetar till vardags som Senior Research Fellow i psykiatrisk epidemiologi vid University of Oxford. Jag disputerade 2015 på Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet med en avhandling som undersökte huruvida socioekonomiska faktorer orsakade våldsbrottslighet, missbruk och psykiatriska sjukdomar i Sverige fram till 2013.

Mina forskningsintressen är breda och har kretsat kring att förstå orsaker till och konsekvenser av psykiatriska sjukdomar (inklusive neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), våldsbrottslighet, missbruksproblematik och suicidala beteenden. För att kunna göra detta kombinerar jag nordiska registerdata med kvasi-experimentella (och familjebaserade) forskningsdesigner.

Jag finns även tillgänglig på Twitter, Facebook, Instagram och LinkedIn. Snapchat och TikTok är jag dessvärre alltför gammal för.

Varför skriver jag nyhetsbrevet?

Vetenskapsjournalistiken har i en mycket liten utsträckning bevakat beteendegenetisk forskning, vilket har lett till att allmänheten har väldigt dåliga kunskaper om ämnet. Jag vill genom det här nyhetsbrevet presentera de senaste rönen inom fältet på ett pedagogiskt vis.

Prenumerera

Du är varmt välkommen att prenumerera på nyhetsbrevet om du har ett intresse för att veta om hur samspelen mellan vår arvsmassa, miljön som vi blir exponerade för och slumpen formar våra beteenden och liv.